Light on Life

The Yoga Journey to Wholeness, Inner Peace and Ultimate Freedom (Paperback). Av B. K. S. Iyengar 

Boken er på engelsk. 

"As human beings, we all seek to reconcile the paradox of how to make our way upon the earth while striving for something more permanent and profound. So many seek this greater Truth in the heavens, but it lies much closer than the clouds. It is within us and can be found by anyone on the Inward Journey." B.K.S. Iyengar 

B.K.S. Iyengar presenterer sitt liv gjennom yoga. Det er en fantastisk, lett forståelig presentasjon av yogisk filosofi, og hvordan man kan integrere det i sitt daglige liv.

Pris: 225 NOK