Å legge om til kurs har vært helt fantastisk!

Er det på grunn av deltakerne eller kurset?

Snart halvveis i kursene ser vi klinkende klart:

Fremgangen til elevene hos oss er uten tvil bedre nå enn tidligere.

Dvs kurs vs klippekort timer.

(Og klippekort-timene har også blitt annerledes som følge av det.)

Så kan en spørre:

Er det deltakerne eller kurset som er årsaken?

Jeg tror:

Deltakerne som meldte seg på kurs var mer motiverte for å lære da det ble lagt om til kurs.

Jeg tror det er en stor årsak. Stemningen på kursene synes jeg er kjempebra.

Kurs- progresjon

Samme gruppe som følger en progresjon er åpenbart en stor årsak i seg selv.

Justeringer har gått ut – kurs-progresjon har kommet inn

Til min overraskelse, har behovet for å justere elever blitt mye mindre med kurs. Elevene har alle gått gjennom det samme; og holdningen er mer at en gjør yoga på sitt nivå. Dermed gjør alle veldig mye likt – med sine varianter. Og vi overholder 1-meters regelen når vi ikke justerer. Slik skal det være.

Det var jo en veldig positiv effekt – da ting ble som det ble.

Veien fremover

Nå som kursene (endelig) er godt i gang, nye rutiner begynner å fungere, kan jeg (vi) fremover jobbe enda mer med faglig innhold. Og det er jo det jeg liker aller best. Å gjøre alle kursene så bra som mulig for deltakerne.

Denne uken ønsker vi derfor at elevene skal fylle ut et spørreskjema – for å høre hva de synes.

Det er mye vi lurer på. For eksempel så kan en følge kursene hjemme digitalt. «På tiden», og som opptak. Hvor mange bruker dette? Hvor mye nytte gir det?

Hva sier filosofien om hvordan yogaen virker på elevene?

Fra filosofien: Vi har ingen agenda (eller rett) for å mene HVA elevene skal lære. De lærer det de skal lære, det følger karmaen.

Og når en setter det sammen med «Du får de elevene du fortjener» som BKS Iyengar sa, så er alt perfekt.

Prashant Iyengar sier: Yogaen kan også brukes til «Fitness». Og nevner i ett av hans foredrag han har hatt på Zoom i oktober:

“Yoga can be for

Physical condition

Mental condition

Will power

Breathing

Mind

Remedy organs of body and mind

And there is not one set of doing an asana.”

Så hva yogaen brukes til for hver enkelt, er opp til hver enkelt. Det kommer det som skal komme.

Og vi er heldige som kan jobbe sammen med så mange motiverte elever.

Takk til alle elever som bruker tiden sin hos oss!

Og nå gleder vi oss til å få tilbakemeldinger på hva vi kan gjøre bedre. Info kommer på mail til de som er med på kurs.

Namaste,

Bodil