Alle bestillinger og transaksjoner skal skje gjennom vårt bookingsystem. Link i høyre øverste hjørne.

I våre lokaler selger vi det du trenger av utstyr for å gjøre yoga hjemme. Vi har stengt nettbutikken.

Hvis nedstenging pålagt av myndigheter blir timene undervist på zoom.

Hvis lærer har symptomer på luftveisinfeksjon blir timen undervist på zoom.

Vi vil organisere av timer/bruk av utstyr i henhold til gjeldende smittevern-regler.

Du er selv ansvarlig for egen helse. Hvis tvil, oppsøk medisinsk personell.

Du følger FHI s smittevernregler.

Betingelser kan endres.