Bodil helgekurs

Bodil har praktisert yoga i 23 år, og har være sertifisert Iyengar lærer i 10 år. Bodil er også utdannet Ayurveda konsulent til David Frawleys American Insitute of Vedic studies.

Bodil er veldig glad i å undervise forskjellige utfordringer, og å finne løsninger til hver enkelt elev.

Man må ha erfaring med Iyengar yoga, og være kjent med skulderstående (eller alternativ)  for å delta.

Bodil gir individuell oppfølging der det trengs, som vanlig.

Mer info

Kurs 19.-20. mars:

Tema: Stress og håndtering av stress.

Iyengar yoga har stor kunnskap om dette temaet, og når en har grunnleggende erfaring med Iyengar yoga, har en tilgang på en rekke verktøy. Det blir fokus på hvordan nøytralisere, og få overskudd ut fra gitt situasjon.

Det blir også gitt innføring i hvordan håndtere stress innenfor Ayurveda, med praktiske tips i din hverdag, nå på våren.

Ved å fordype oss over lenger tid, kan vi gjøre stillingene mer effektivt og mer riktig.

Vi kan nå inn til områder i kroppen som ellers ikke ville vært tilgjengelige.

Vi bruker tid, utstyr, og alternative fremgangsmåter for å oppnå bedre forståelse – og dermed bedre effekt.

Den teoretiske delen vil gi større forståelse for den praktiske delen, det henger tett sammen.