Bodil helgekurs

Bodil har praktisert yoga i 24 år, og har være sertifisert Iyengar lærer i 11 år. Bodil er også utdannet Ayurveda konsulent til David Frawleys American Insitute of Vedic studies.

Bodil er veldig glad i å undervise forskjellige utfordringer, og å finne løsninger til hver enkelt elev.

Man må ha erfaring med Iyengar yoga, og være kjent med skulderstående (eller alternativ)  for å delta på de fleste kursene, se detaljer.

Bodil gir individuell oppfølging der det trengs, som vanlig.

Mer info

Vi går videre – fra der vi er.

Den teoretiske delen vil gi større forståelse for den praktiske delen, det henger tett sammen.

Når en har grunnleggende erfaring med Iyengar yoga, har en tilgang på en rekke verktøy. Det gir fokus på hvordan nøytralisere, og få overskudd ut fra gitt situasjon.

For tiden er vi over gjennomsnittet opptatt av korona, både forebygging og eventuell opptrening etter sykdom. Dette blir også en naturlig del av kurs, da teorien bak dette er like relevant for en rekke tilstander.

Det blir da ofte gitt link til Ayurveda og filosofi, med praktiske tips i din hverdag.

Ved å fordype oss over lenger tid, kan vi gjøre stillingene mer effektivt og mer riktig.

Vi kan nå inn til områder i kroppen som ellers ikke ville vært tilgjengelige.

Vi bruker tid, utstyr, og alternative fremgangsmåter for å oppnå bedre forståelse – og dermed bedre effekt.