Lyst til å lage mer vegetar?

Problemer med å komme i gang?

Vi hadde en prosjekt for noen år siden.

Dette kan bestilles av bedrifter eller grupper. Gjengen går felles sammen med et vegetarprosjekt, får oppskrifter, oppfølging basert på tilbakemeldinger.

 

Formålet er å skape entusiasme til å lage vegetar – med håp om å gi oppskrifter dere ønsker å bruke i lang tid fremover.

Dere får to oppskrifter på vegetarmiddager i uken.

Oppskrifter blir tilsendt på mail

Du fyller etterpå ut et skjema om hva du synes. Middagene blir videre justert etter deres tilbakemeldinger – i så stor grad det lar seg gjøre.

Hvis deltakerne ender opp med å lage en eller to av de åtte rettene regelmessig – spiser en allerede mer kjøttfritt!

= mål oppnådd.

Vår motivasjon:

Bodil jobber ut fra det filosofiske prinsippet at mennesker er født både lure og late – vi velger som oftest miste motstands vei. Derfor kan vi ha god hjelp av et prosjekt:

  • Begrenset tidsrom
  • Tydelige rammer

Som gjør at flere kanskje får mer lyst til å lage mer vegetar.

 

= mål oppnådd.

 

Bodil ønsker å finne «nerven» i hva som er folk sin utfordring med å lage vegetar – og gi dem verktøyene som overvinner akkurat dette.

 

= mål oppnådd.

 

Vegetar er så mye forskjellig – som all mat. Man må finne hva en selv liker.

 

= mål oppnådd.

 

 

 

Koster det noe?

Nei.

Får en straff om en ikke lager alle rettene?

Nei. Tilbakemeldingen er der for å hjelpe DERE med å lage vegetar på en måte som passer dere, samtidig som at Bodil får mulighet til å finne ut hva som er snublesteinene deres – når dere skal lage vegetar.

Lærer en mer enn oppskriftene?

Ja. Bodil sender også ut informasjon om rettene, hvor de kommer fra, prinsipper som kan anvendes når en tenker vegetar – og også hvordan en kan kombinere dette med kjøtt eller fisk. I tillegg tips og triks til mat i hverdagen.

Er det basert på fag?

Ja, det er basert på Ayurveda, læren om å holde seg frisk. Merk at et av de viktigste poengene i Ayurveda er å spise frisk mat, og lokal mat – som vi skal gjøre. Ayurveda er for øvrig det eldste medisinske system som er godkjent av WHO – det sier jo sitt!

Hvorfor dette prosjektet?

Vi sitter på kompetanse vi vil dele.

Mange vi møter synes det er vanskelig å komme i gang med å spise vegetar.

Bodil og familien har spist vegetar mer eller mindre fulltid siden 2006. Bodil er også utdannet Ayurveda konsulent, som bruker i stor grad mat for å optimalisere sin helse.